Samodzielność to wolność

Przychodzimy na ten świat, rozwijamy się, dorastamy, a kiedy jesteśmy już gotowi, opuszczamy rodzinny dom. Brzmi pięknie, prawda?
Niektórzy z nas potrzebują na to więcej czasu. W Lubuskim Ośrodku Wsparcia Osób z Autyzmem rozwijamy umiejętności niezbędne w codziennym życiu.

Bo samodzielność to wolność.

Razem możemy więcej


W Polsce nadal brakuje wsparcia systemowego dla Osób z autyzmem. Dzięki współpracy ze SPOA Dalej Razem, zapewniamy nie tylko perfekcyjne warunki lokalowe, ale i terapię Osób z autyzmem na najwyższym poziomie.

Aktualnie w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Osób z Autyzmem realizujemy wspólnie dwa projekty, dające wsparcie zarówno podopiecznym, jak i ich bliskim.

Jesteśmy towarzyszami Drogi do Samodzielności naszych podopiecznych, ale również zapewniamy Wytchnienie opiekunom, którzy często już ostatkiem sił, najlepiej jak potrafią, dbają o swoje niesamodzielne dzieci, wnuki...Projekt finansowany ze środków PFRON „Droga do samodzielności” daje niesamodzielnym dorosłym narzędzia do samodzielnego funkcjonowania. Podopieczni podczas terapii uczą się prowadzenia gospodarstwa domowego, załatwiania spraw urzędowych, utrzymywania higieny osobistej oraz więzi rodzinnych. Samodzielność podopiecznych wspierają specjaliści z dziedziny dietetyki, neuropatologii i seksuologii.Projekt „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”, finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, pozwala na czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą niesamodzielną. Czas na  odpoczynek, regenerację czy planowane pobytu w szpitalu, to „luksus”, na jaki opiekunowie Osób z autyzmem nie mogą sobie pozwolić. Dzięki „Wytchnieniu” stało się to możliwe. Rodziny Osób z autyzmem otrzymują również wsparcie specjalistyczne, dzięki czemu wzmacnia się ich osobisty potencjał.W trakcie pobytu w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Osób z Autyzmem, nasi podopieczni mogą liczyć na komfortowe warunki mieszkaniowe, profesjonalne wsparcie specjalistyczne oraz opiekuńcze, ale przede wszystkim: na rodzinną atmosferę. Razem pokonujemy wszelkie trudności, gotujemy, śmiejemy się, uczymy, wspieramy, spędzamy czas produktywnie - dbamy o wspólną przestrzeń, o nasz wspólny dom - tutaj wszyscy są u siebie!