Domy stałego pobytu

Domy
Generado

Własny pokój, indywidualne wsparcie, maksymalnie sześciu lokatorów. Tworząc koncepcję, przeanalizowaliśmy potrzeby niesamodzielnych Osób z autyzmem, ale także zastanawialiśmy się, w jakich warunkach sami chcielibyśmy spędzić starość.

Mieszkania treningowe

Mieszkania
treningowe

Studia, praca... wyprowadzka z domu rodzinnego. Osoby z zespołem Aspergera zdobywają kompetencje do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego.

Lubuski Ośrodek Wsparcia dla Osób z Autyzmem

Lubuski
Ośrodek Wsparcia

Wyjazd do sanatorium, pobyt w szpitalu czy zwyczajny, regenerujący siły urlop. Rodzice otrzymują miejsce, w którym mogą bez obaw pozostawić dziecko. Osoby z autyzmem uczą się większej samodzielności.

Oferta komercyjna

Pas
startowy

Przygotowujemy warunki, by osoby z autyzmem wzniosły się na wyżyny swoich umiejętności zawodowych.